Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Открытое письмо ветеранов «Динамо»

2013-04-25 11:26 Недавние высказывания Владимира Линке – экс-футболиста харьковского «Металлиста», ныне выполня­ющего обязанности делегата ФФУ, вызвали негодование у ... Открытое письмо ветеранов «Динамо»

Недавние высказывания Владимира Линке – экс-футболиста харьковского «Металлиста», ныне выполня­ющего обязанности делегата ФФУ, вызвали негодование у людей, много лет своей жизни отдавших киевскому «Дина­мо».

В интервью одному из интернет-изданий Линке за­явил, что, по его мнению, ар­битры Премьер-лиги делают все, чтобы не пустить «Метал­лист» и «Днепр», ведущих с «Динамо» борьбу за второе место, в Лигу чемпионов. Яко­бы все ошибки судей в послед­них турах Премьер-лиги в пользу соперников этих ко­манд не случайны, а вызваны влиянием на них конкретных лиц из киевского клуба, имена которых Владимиру Иванови­чу известны.

На эти обвинения отреаги­ровали ветераны «бело-си­них», в том числе заслуженные мастера спорта, мастера спор­та СССР, заслуженные тренеры Украины, направившие в Кон­трольно-дисциплинарный ко­митет открытое письмо. При­водим полный текст данного обращения.

Голові КДК ФФУ Морозову Р.С.

Шановний Романе Сергійовичу!

Просимо Вас вжити дис­циплінарних заходів стосовно делегата ФФУ на матчах Прем'єр-ліги Володимира Лінке, котрий не лише грубо пору­шив Регламент всеукраїнських змагань з футболу серед ко­манд клубів ОПФКУ «Прем'єр-ліга» сезону 2012/2013 років, а й бездоказово звинуватив ФК «Динамо» Київ у корупції.

В розділі ІІІ вказаного доку­мента з назвою «Арбітраж, інс­пектування та делегування змагань» у пунктах «чотири» і «п'ять» доволі красномовно сказано:

(п.4). Офіційним особам матчу забороняється робити заяви в громадських місцях(перед громадськістю), навіть шля­хом використання електронних листів або власних інтернет-сайтів, брати участь в групових обговореннях, списках розсилок, форумах, блогах та в іншо­му, подібному до них, робити заяви у будь-якій формі та дава­ти інтерв'ю будь-яким засобам інформації, що висвітлюють матчі, що проводяться зазначе­ними вище особами, та їхню діяльність, за виключенням тих випадків, коли вони заздалегідь отримали на це дозвіл від Комітету арбітрів ФФУ. Офіційні особи мають право вільно робити заяви та давати інтерв'ю щодо якості професійних дій (виконаної роботи – арбітражу/інспек­тування) лише після того, як органи футбольного правосуддя ФФУ ухвалили своє рішення щодо відповідних матчів, при цьому вони повинні надаватись лише у вигляді уточнень та роз'яснень і не містити будь-яку оцінку технічних дій та дисциплінарної поведінки, власної або інших офіційних осіб мат­чу.

(п.5). Офіційним особам матчу забороняється підтриму­вати професійні контакти та співпрацювати у будь-якій фор­мі, навіть випадковій та нетривалій, з засобами масової ін­формації стосовно питань, пов'язаних із футболом. Офіцій­ні особи матчу в тому випадку, коли вони заздалегідь отрима­ли дозвіл від Комітету арбітрів ФФУ, мають право робити заяви та давати інтерв'ю, у відповідності до положень Статутів ФФУ та Регламенту Комітету арбітрів ФФУ, на загальні теми або на ті, що пов'язані із діяльністю Комітету арбітрів ФФУ.

Однак всупереч вимогам Регламенту і Дисциплінарних правил, офіційний пред­ставник федерації дозволив собі публічні висловлювання у ЗМІ, що несумісні з його стату­сом. Ми обурені ганебною по­ведінкою Володимира Лінке і вважаємо, що КДК ФФУ мусить дати належну оцінку його протиправним діям.

Додаток: копії публікацій у ЗМІ на 4 сторінках.

З повагою,

ветерани ФК «Динамо» Київ

Підписи (О.Дамін, І.Зайцев, С.Круликовський, В.Матвієнко, В.Мунтян, С.Решко, В.Серебряников, В.Хмельницький, О.Шпаков)

Добавим, что подобные пре­цеденты уже имели место, при­чем совсем недавно. Так, Сергей Шебек, выполнявший на мат­чах функции инспектора и деле­гата ФФУ, решением Контроль­но-дисциплинарного комитета от 11 января текущего года за «некорректные, неэтичные и безосновательные высказыва­ния» в прессе был отстранен от инспектирования и делегиро­вания до 30 июня и на год услов­но. Поводом для санкций пос­лужило интервью господина Шебека одному из интернет-ре­сурсов, в котором он крайне негативно высказывался о ре­зультатах деятельности в укра­инском футболе судейского ку­ратора Пьерлуиджи Коллины.

А немногим ранее, в дека­бре 2012-го, генеральный ди­ректор ФК «Карпаты» Игорь Дедышин решением того же комитета был оштрафован на 50 тысяч гривен с похожей фор­мулировкой, «за некорректные высказывания в адрес арбит­ров». То критическое интервью один из руководителей львовс­кого клуба дал именно нашему изданию.

«Команда»

25.04.2013, 11:26

Еще на эту тему

Самое интересное:

RSS
Новости
Loading...
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть