Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Если осилишь

2013-05-31 17:34 Федерація футболу УкраїниКомітет з атестування футбольних клубівРІШЕННЯм. Київ31 травня 2013 р.Присутні: члени Комітету. Головує Стороженко С.М.Слухали: ...

Федерація футболу України
Комітет з атестування футбольних клубів
РІШЕННЯ
м. Київ
31 травня 2013 р.
Присутні: члени Комітету. Головує Стороженко С.М.
Слухали: інформацію з питання «Про відкликання у футбольного
клубу «Дніпро» м. Дніпропетровськ атестату, який дає право участі у
клубних змаганнях УЄФА спортивного сезону 2013/2014».


Виступили: Задіран С.М. – Голова адміністративного підрозділу з атестації футбольних клубів; Черниш М.М.; Гольдін В.Я.; Стороженко С.М.;
з присутніх – представник ФК «Дніпро» Вінниченко О.О.
Встановили:
I. Обставини, що передували відкриттю процедури з відкликання атестату ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро»
ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» (далі за текстом також ФК «Дніпро», клуб, ліцензіат) м. Дніпропетровськ, яке було замовником виконання робіт з будівництва стадіону «Дніпро-арена» (Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 7) та вступило з цього приводу у переговори з ТОВ «ХОХТІФ Україна» і HOCHTIEF SOLUTONS AG, за наслідками яких уклало відповідні контракти (див.нижченаведене рішення Міжнародного арбітражного суду №16453/GZ від 11.12.2011 р.), подало 01 жовтня 2012 року заявку на участь в процедурі атестації на спортивний змагальний сезон 2013/2014 рр.
ФК «Дніпро», відповідно до зазначеної заявки, у якості претендента на атестат, взяв на себе зобов’язання зокрема:
— надавати представникам ФФУ з атестації всю необхідну інформацію або документи, що стосуються встановлення факту дотримання зобов’язань з атестації, які належать до спортивних, інфраструктурних, кадрових й адміністративних, правових і фінансових критеріїв;
— виконувати вимоги Статутів ФІФА, УЄФА, ФФУ та ПЛ України,
Регламентів; директив; рішень ФІФА, УЄФА, ФФУ та ПЛ України, органів
здійснення футбольного правосуддя ФІФА, УЄФА, ФФУ, Палати з
вирішення спорів ФФУ та Спортивного арбітражного суду (CAS) (м.
Лозанна, Швейцарія).
У частині 3 статті 1 Статуту ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро»,
викладеного у редакції відповідно до останніх змін, зареєстрованих 07 квітня
2009 року, зазначено, що клуб визнає та підпорядковується Статутам ФФУ,
ФІФА, УЄФА.
Відповідно до пункту 3.16 частини 3 статті 2 Статуту ФФУ, завданням ФФУ є впровадження Системи атестації професіональних футбольних клубів. Пунктом 4.2. частини 4 статті 8 Статуту ФФУ визначено, що ФФУ має виключні та невід’ємні повноваження щодо загального керівництва та контролю за проведенням змагань з футболу, організатором яких вона є, а також організовує і проводить атестування професіональних футбольних клубів-учасників змагань під егідою ФФУ.
У пункті 4.8. частини 4 статті 9 Статуту ФФУ встановлено, що Ліги (асоціації) і/або інші об’єднання футбольних клубів – члени ФФУ повинні контролювати виконання покладених на клуби зобов’язань виконувати вимоги УЄФА та ФФУ щодо атестації професіональних футбольних клубів, визнавати виключну компетенцію ФФУ у цьому питанні.
Статтею 37 Статут ФФУ, встановлено, що атестування футбольних клубів в Україні проводять створені Виконавчим комітетом директивні органи: Комітет з атестування футбольних клубів, як орган першої інстанції, та Апеляційний комітет, як орган другої інстанції. Комітет з атестування футбольних клубів (надалі за текстом також — Комітет) ухвалює рішення щодо доцільності видання атестату претендентові на участь у змаганнях серед команд професіональних клубів на підставі наданих ним документів і відповідно до Положення про атестацію футбольних клубів України з урахуванням установлених ліцензіаром кінцевих строків подання документів.
Склад та процедура діяльності директивних органів з атестації футбольних клубів визначені Положенням про атестацію футбольних клубів України.
Процедура атестації клубів ПЛ України на спортивний сезон 2013/2014 рр. Проводиться згідно з Регламентом з атестації футбольних клубів Прем’єр-ліги України, затвердженим Виконкомом ФФУ 21 лютого 2012 року (надалі за текстом також — Регламент).
У відповідності до вищезазначених норм, та за наслідками подання ФК «Дніпро» сукупності документів, необхідних для підтвердження факту виконання обов’язків з атестації та прийняття ліцензіаром ґрунтовного рішення, Комітет 15 травня 2013 року провів засідання щодо видачі атестату, який надає право участі у Європейських і Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професіональних команд спортивного сезону 2013/2014 рр.
В ході засідання Комітет, розглянувши інформацію адміністративного підрозділу з питань атестації футбольних клубів, щодо видачі атестату встановив, що Футбольний клуб «Дніпро» Дніпропетровськ виконав процедуру атестації до спортивного сезону 2013/2014 рр., має зауваження щодо відповідності вимогам Регламенту з атестації футбольних клубів Прем’єр-ліги України, які не впливають на видачу атестату, в зв’язку з чим адміністративний підрозділ з атестації футбольних клубів пропонує видати клубові атестат, який надає право участі у Європейських і Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професіональних команд спортивного сезону 2013/2014 рр.
Встановлено також, що протягом всього часу проходження клубом процедури атестації, жодного разу в аудиторських звітах не сповіщалось про будь-яку заборгованість перед третьою стороною.
15 травня 2013 року на адресу Федерації футболу України надійшов лист від компанії HOCHTIEF SOLUTONS AG, в якому зазначено, що ФК «Дніпро» не виконав свої зобов’язання щодо сплати вищезазначеній компанії всіх належних коштів за укладеними контактами з будівництва стадіону «Дніпро-арена». В зв’язку з цим, компанія HOCHTIEF SOLUTONS AG була вимушена розпочати арбітражну процедуру проти ФК «Дніпро» в Міжнародному Арбітражному Суді при Міжнародній Торговій Палаті. 15 грудня 2011 року Міжнародний Арбітражний Суд прийняв рішення, яким зобов’язав ФК «Дніпро» сплатити на користь компанії HOCHTIEF
SOLUTONS AG приблизно ____________. У вказаному листі також зазначалося, що рішення вступило в законну силу, є остаточним і обов’язковим для обох сторін та має міжнародну силу, проте в розпорядженні Федерації футболу України станом на дату проведення засідання Комітету 15 травня 2013 року не було жодного офіційного документу, який би підтверджував наявність заборгованості ФК «Дніпро» перед компанією HOCHTIEF SOLUTONS AG або завіреного належним
чином судового рішення з цього питання.
Зважаючи на вказані обставини, Комітет, вирішив (рішення №7 від 15.05.2013 р.):
1. Видати атестат, який дає право участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професіональних команд «Прем’єр – ліги» України в спортивному сезоні 2013/2014 рр. ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» м. Дніпропетровськ;
2. Вступити в переписку з компанією HOCHTIEF Solutions, витребувати всі необхідні документи, що підтверджують претензії;
3. Відповідальному за атестацію футбольних клубів України Задірану С.М. в термін до 12 години 24 травня 2013 р. вжити необхідних заходів щодо прояснення ситуації і проінформувати Комітет ФФУ з атестації футбольних клубів;
4. Рішення довести до відома ФК «Дніпро» м. Дніпропетровськ та
ОПФКУ «Прем’єр – ліга».
У зв'язку з вищевикладеним, ФФУ невідкладно направила до ФК «Дніпро» лист №81 від 15.05.2012 р., з проханням терміново надати роз’яснення щодо даного питання та визначити шляхи усунення претензій з боку компанії HOCHTIEF SOLUTONS AG.
У відповідь на даний лист ФФУ, ФК «Дніпро» у власному листі №208 від 16.03.2013 р. надав жодним чином непідкріплені та неаргументовані заперечення. Ці заперечення безпосередньо стосуються вимог, які випливають з рішення Міжнародного арбітражного суду №16453/GZ від 11.12.2011 р., зі змісту яких видно, що за вказаним рішенням будь-яких розрахунків клубом не проводиться. Також ФК «Дніпро» зазначив, що між ним та HOCHTIEF SOLUTONS AG ведуться переговори з метою врегулювання спірної ситуації. Але, як стало відомо Комітету, це не
відповідає дійсності, оскільки пропозиції про вступ до переговорів не є, на думку Комітету, переговорами.
У зв'язку зі змістом отриманої відповіді від ФК «Дніпро», у листі №85 від 18.05.2013 р. ФФУ звернула увагу клубу на те, що викладена у вищезгаданому листі позиція Генерального директора клубу пана Стеценка А.В. не підкріплена відповідними економіко-правовими документами і не може задовольнити Комітет з урахуванням процедурних аспектів атестації та рішення Міжнародного Арбітражного Суду, Регламенту ФФУ та Правил УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей» (далі за текстом також — Правила УЄФА).
В зв’язку з надзвичайною важливістю та неординарністю ситуації, що склалася, Комітет звернувся до ФК «Дніпро» з проханням невідкладно, 20  або 21 травня 2013 року, відрядити відповідального за атестацію клубу та Генерального директора Стеценка А.В. з усіма необхідними документами (контракти, рішення суду, інша комерційно-правова переписка, тощо) для зустрічі з керівництвом Федерації футболу України та Комітету з атестації футбольних клубів, з метою розгляду даної проблеми та вироблення аргументованої позиції відповідно до закону та регламентних документів УЄФА і ФФУ.
На призначену ФФУ зустріч прибув Генеральний директор ФК «Дніпро» Стеценко А.В. разом із представником юридичної служби клубу,  однак прохання ФФУ щодо надання відповідних документів з боку клубу задоволено не було.
Разом з тим, представники Комітету під час даної зустрічі, зазначили, що ФФУ від УЄФА було отримано інформацію про розгляд у Спортивному арбітражному суді (CAS) окремих справ щодо непроведення ФК «Дніпро» розрахунків за контрактами із футболістами та агентами. Комітет, в особі своїх представників, під час зустрічі з керівництвом ФК «Дніпро» висловив претензію відносно неподання відомостей про вказані справи, що знаходяться на розгляді в CAS.
За наслідками проведеної зустрічі, ФК «Дніпро» не надав ФФУ жодної документації та не навів будь-яких аргументів щодо спору з HOCHTIEF SOLUTONS AG, однак у листі за вихідним №215 від 22.05.2013 р. проінформував про судові справи, що знаходяться на розгляді у Спортивному арбітражному суді (оцінку інформації, викладеної у листі №215 від 22.05.2013 р. див. у нижченаведених висновках адміністративного підрозділу з питань атестації футбольних клубів). 24 травня 2013 року ФФУ в особі Комітету отримала засобами факсимільного зв'язку лист від ФК «Дніпро», в якому повідомляється, що керівництво клубу запропонувало компанії HOCHTIEF SOLUTONS AG розпочати переговори щодо врегулювання вказаного господарського спору, що, на думку ФФУ свідчило про те, що клуб, упродовж 10 днів не вжив жодних реальних дій, спрямованих на розв'язання важливої ситуації, що знаходиться під безпосереднім контролем УЄФА та направлених на виконання Правил УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей».
В зв'язку з вищевикладеним, Комітет ФФУ з атестації футбольних клубів своїм рішенням від 27 травня 2013 року відкрив провадження і розпочав процедуру відкликання атестату, виданого ФК «Дніпро» на право участі у клубних змаганнях УЄФА спортивного сезону 2013/2014 рр., а адміністративному підрозділу ФФУ з атестації футбольних клубів доручив у термін до 04.06.2013 р. проінформувати Комітет про правові наслідки невиконання ФК «Дніпро» Правил УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей» і Регламенту з атестації футбольних клубів Прем'єр-ліги України.
Про прийняття зазначеного рішення, своїм листом №88 від 27.05.2013 р. ФФУ проінформувала Президента ФК «Дніпро» Коломойського І.В., Генерального директора клубу Стеценка А.В., Президента ФФУ Конькова А.Д. та Голову департаменту УЄФА з фінансового «фейр-плей» та клубного ліцензування Андреа Траверсу.
27 травня 2013 року ФФУ отримано лист Голови департаменту УЄФА з фінансового «фейр-плей» та клубного ліцензування, в якому зазначено наступне:
— УЄФА отримано наказ про конфіскацію від Office des Poursuites в Ньоні по відношенню до ФК «Дніпро». Наказ про конфіскацію становить суму __________ і, відповідно до законодавства Швейцарії, УЄФА повинна заморозити рахунок клубу з негайним вступом в силу до того часу, коли наказ буде знято тим же самим органом влади;
— відповідно до додаткової кореспонденції УЄФА був проінформований, що ________________ від загальної конфіскованої суми становить несплачений баланс по відношенню до інфраструктурних затрат, понесених протягом фази конструкції нового стадіону клубу, і ця сума повинна бути сплачена компанії HOCHTIEF SOLUTONS AG;
— зважаючи на те, що це питання є виключно ліцензійним, УЄФА наполіг, щоб будь-які провадження щодо цієї справи були повністю завершені до 31 травня 2013 року, адже ця дата є крайнім строком для Національних асоціацій для подання списків ліцензійних рішень.
Позиція УЄФА доведена до відома ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» листом ФФУ №89 від 28.05.2013 р. Також у вказаному листі ФФУ звернулася до клубу з проханням негайно та належним чином обґрунтувати:
1. невизнання або визнання претензії та надання належного обґрунтування і суми заборгованості перед HOCHTIEF Solutions AG, згідно позиції ФК «Дніпро»;
2. невідображення у фінансовому звіті розгляду спірних сум щодо 4 футболістів (CAS 2012/O/2991 – Д. Боатенга, CAS 2012/O/2810 агента Д. Боатенга, CAS 2013/А/3133 – Э.Булку, CAS 2013/А/3163 – Д. Бюлюкбаши);
3. невиконання вимог УЄФА (ст. 49) в частині відсутності простроченої заборгованості перед іншими футбольними клубами «Брно» і «Хайдук» за платежами солідарності за футболістів О. Мазуха та Н. Калініча
на суму _________________.
II. Висновки, надані адміністративним підрозділом з питань атестації футбольних клубів у рамках провадження за процедурою відкликання атестату У рамках провадження за процедурою відкликання атестату (виданого рішенням Комітету №7 від 15.05.2013 р.) ФК «Дніпро» на право участі у клубних змаганнях УЄФА спортивного сезону 2013/2014 рр., відкритого відповідно до рішення від 27 травня 2013 року Комітету з атестування футбольних клубів ФФУ, адміністративним підрозділом з питань атестації футбольних клубів встановлено наступне:
1. Міжнародним арбітражним судом при Міжнародній торговій палаті 11 грудня 2011 року було прийнято рішення по справі за номером 16453/GZ між ТОВ «ХОХТІФ Україна» і HOCHTIEF SOLUTONS AG (позивачі) та ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро», відповідно до якого ФК «Дніпро» було зобов’язано сплатити на користь позивачів __________ (з урахуванням податків, витрат на арбітраж та обґрунтованих витрат на юридичне обслуговування). Копія зазначеного рішення Міжнародного арбітражного суду була додана до листа HOCHTIEF SOLUTONS AG від 15.05.2013 р. на адресу ФФУ.
До зазначених матеріалів також додано копію переписки між HOCHTIEF SOLUTONS AG та ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро», зі змісту якої випливає, що 31 січня 2012 року позивач звернувся до клубу з проханням виконати рішення Міжнародного арбітражного суду та перерахувати передбачену ним суми за вказаними у листі реквізитами, на що ФК «Дніпро», в свою чергу, відповів, що на той час у клубу була відсутня сума грошових коштів, необхідна для виконання рішення Міжнародного
арбітражного суду. ФК «Дніпро» також запропонував HOCHTIEF SOLUTONS AG спільно обговорити можливість дисконтування сум, передбачених вищезазначеним рішенням. В той же час, Комітет оцінює, що такі оголошення не відповідають дійсності, оскільки пропозиції про вступ до переговорів не є фактичними діями з проведення переговорів задля вирішення конфлікту.
До листа HOCHTIEF SOLUTONS AG не додано жодної інформації щодо ініціювання імплементації зазначеного рішення в Україні, алей клуб в той же час сам текст листа ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» свідчить про те, що клуб не заперечує та не оскаржує вказаних позивачами сум що фактично є визнанням існуючого боргу ФК «Дніпро» по відношенню до ТОВ «ХОХТІФ Україна» і HOCHTIEF SOLUTONS AG.
2. У відповідь на лист ФФУ №88 від 27.05.2013 р., ФК «Дніпро» надіслав лист №215 від 28.05.2013 р., в якому надав наступні пояснення:
— на сьогодні не виконана, передбачена Конвенцією про визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень та національним законодавством України, процедура отже HOCHTIEF SOLUTONS AG не має підстав для стягнення будь-якої суми з ФК «Дніпро»;
— у зв'язку з цим, на даному етапі не може вестися мова про настання у SOLUTONS AG безапеляційного права вимоги вказаних ними сум. Тільки в момент, коли всі судові та юридичні процедури будуть завершені, і доведені до кінця (у тому числі, проходження процедури легалізації рішення міжнародного арбітражу), можна буде стверджувати про накладення або ненакладення на ФК «Дніпро» матеріальних стягнень, щодо спору з HOCHTIEF SOLUTONS AG. Таким чином, суперечка з HOCHTIEF SOLUTONS AG. на даний момент не завершена, і клуб продовжує відстоювати свої законні інтереси;
— будь-які зобов'язання клубу перед компанією HOCHTIEF SOLUTONS AG не можуть вважатися такими, що є суттєвими і можуть мати важливе економічне значення для клубу і його спроможності виступати у змаганнях будь-якого рівня;
— впродовж всього часу суперечки з HOCHTIEF SOLUTONS AG (майже 5 років), ФК «Дніпро» провів вже кілька сезонів ігор під егідою як ФФУ, так і УЄФА, і разом з цим клуб виконував обґрунтовані зобов'язання, які виникли в законному порядку.
3. Посилання керівництва клубу на те, що згідно з листом Міністерства фінансів України №04230–04108 від 29.07.2003 р. за орієнтовний поріг суттєвості приймається величина у 5 відсотків відповідно всіх активів, зобов’язань і власного капіталу, а відповідно до фінансової звітності клубу валюта балансу за останні роки складає в середньому близько _________, а тому будь – які зобов’язання перед компанією HOCHTIEF SOLUTONS AG не можуть вважатися такими, що є суттєвими і можуть мати важливе економічне значення для клубу і його спроможності виступати у змаганнях будь-якого рівня, є неприйнятним, тому що, наприклад, протягом 2008 – 2009 звітних років зазначені показники суттєво коливалися. Входячи з цього, адміністративний підрозділ з питань атестації футбольних клубів, за відсутності чітких норм у Регламенті та Правилах УЄФА, вважає, що для
вирахування показника суттєвості при проходженні саме процедури атестації
футбольних клубів або процедури відкликання атестату, повинен зазначатися
розмір фактичного капіталу ліцензіата. ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» не
подавав до Комітету жодних відомостей та документарних підтверджень про
розмір свого фактичного капіталу, зокрема, щодо його розміру у _______. Тому клуб повинен був звітувати про цю подію перед ФФУ.
4. У своєму листі №215 від 22.05.2013 р. ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» повідомив, що в даний момент у стані судового розгляду в Спортивному арбітражному суді у м. Лозанна знаходяться спори за наступними справами:
— спір між ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» та футболістом Д. Боатенгом (реєстраційний номер CAS 2012/O/2991);
— спір між ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» та агентами футболіста Д. Боатенга — компанією «Infierisports S.L.» (реєстраційний номер CAS2012/O/2810);
— спір між ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» та футболістом Е. Булку (реєстраційний номер CAS 2013/А/3133);
— спір між ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» та футболістом Д. Бюлюкбаши (реєстраційний номер CAS 2013/А/3163).
На думку адміністративного підрозділу з питань атестації футбольних клубів, спірні питання відносно проведення розрахунків з футболістами та агентами, що знаходяться на стадії розгляду, повинні безумовно повідомлятися претендентами на атестат задля оцінки їх відповідності вимогам фінансового критерію та братися до уваги органами атестації.
Проте, у разі якщо за такими спорами не прийняті остаточні рішення, несвоєчасне повідомлення про їх наявність не повинно бути вирішальним при прийнятті рішення про видачу атестату або його відкликання, якщо фінансовий стан клубу є таким, що не може призвести до порушення принципу безперервності спортивної діяльності клуб, або до порушення процедури банкрутства клубу. Таким чином, адміністративний підрозділ з питань атестації футбольних клубів вважає, що станом на момент розгляду питання про відкликання атестату, ФК «Дніпро» усунув недолік щодо сповіщення про наявність спорів, що знаходяться на розгляді в Спортивному арбітражному суді (CAS).
5. Нормами розділу II (Інфраструктурні критерії) та розділу V (Фінансові критерії) глави 3 (Критерії атестації) Регламенту з атестації футбольних клубів Прем'єр-ліги України не передбачено прямих норм, відповідно до яких наявність заборгованості за рішеннями арбітражних судів по спорам, що виникають із господарських та комерційних правовідносин, є підставою для визнання невідповідності клубу окремому критерію.
6. Необхідно також зауважити, що тільки після втручання Комітету ФФУ ФК «Дніпро» провів розрахунки із заборгованостей щодо футболістів Калінича та Мазуха. Підтверджуючі документи про проведення розрахунків надані до ФФУ 30.05.2013 р. електронним зв’язком о 20 год. 54 хв. 

III. Висновки Комітету з атестування футбольних клубів ФФУ
Комітет з атестування футбольних клубів ФФУ є ліцензіаром в системі атестації професіональних футбольних клубів України, керується у своїй діяльності Статутом ФФУ, Регламентом та Правилами УЄФА з цих питань. Комітет, ретельно вивчивши досьє клубу за період з 2008 по 2013 рік, власні матеріали, регламентуючі документи, директиви УЄФА, матеріали службової перевірки щодо боргу, який футбольним клубом «Дніпро» не сплачений ТОВ «ХОХТІФ Україна» і HOCHTIEF SOLUTONS AG у відповідності до рішення Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати від 11 грудня 2011 року та доводи ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро», які були висловлені усно та письмово, і проаналізувавши з позицій повноти, об’єктивності та всебічності зібрані матеріали приходить до таких висновків:
1. Офіційні особи ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро», відповідальні перед своїм вищим керівництвом за процедури проведення атестації вказаного футбольного клубу, не дотрималися вимог Регламенту з атестації футбольних клубів Прем’єр-ліги України, а саме:
а) загальних обов’язків претендента на атестат, визначених ст. 14 Регламенту, відповідно до яких претендент на атестат повинен був надати ліцензіару, всі необхідні документи і/або дані, які повністю підтверджують факт виконання обов’язків з атестації та будь-яку іншу документацію, яка необхідна для прийняття ліцензіаром ґрунтовного рішення. До вказаної документації обов’язково відноситься інформація про організацію(ії), яка звітує і відносно якої повинна бути надана інформація з спортивного, кадрово-адміністративного, інфраструктурного, правового і фінансового критеріїв. Ліцензіар повинен був бути негайно поінформований про будь-яку подію, яка сталася після подання документів, якщо така подія викликає суттєву зміну раніше наданої інформації.
б) обов’язків, передбачених ч. 3 ст. 50 щодо подання у листі-заявці керівництва до ухвалення рішення з атестації інформації про події або умови великої економічної важливості, опис характеру цієї події або умови, а також оцінку його впливу на фінансові результати або заяву про те, що таку оцінку провести неможливо.
2. Водночас, на думку Комітету, неповідомлення ФК «Дніпро» інформації про вищевказані події або умови великої економічної важливості, з урахуванням їх суто господарської та позаспортивної природи, яка наразі виходить за межі фінансового критерію, встановленого відповідно до існуючих норм Регламенту ФФУ та Правил УЄФА, а тому не може прийматися до уваги в контексті оцінки відповідності цьому критерію при вирішення питання про відкликання атестату, а також з урахуванням
поточної економічної ситуації в клубі, є таким, що не могло призвести до порушення принципу безперервності спортивної діяльності клубу, або до  порушення процедури банкрутства клубу.
3. Суттєві зміни, про які клубом у порушення порядку ст. 14 не було повідомлено ліцензіара, не спричинили припинення відповідності ТОВ «ФК «Дніпро» критеріям, необхідним для успішного проходження процедури атестації, в контексті визначення змісту таких критеріїв у поточній редакції Регламенту.
4. Виходячи з наведеного вище, Комітет вважає, що у зв’язку з підтвердженням подальшої відповідності ФК «Дніпро» спортивному, кадрово-адміністративному, інфраструктурному, правовому та фінансовому критеріям, порушення Регламенту, вчинені клубом не є таким, що заслуговують на відкликання атестату.
5. Водночас, за вчинені порушення Регламенту, до ФК «Дніпро» повинні бути застосовані дисциплінарні санкції, передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ.
IV. На підставі викладеного Комітет ФФУ за атестації футбольних клубів, керуючись повноваженнями ліцензіара приймає наступне рішення:
1. Рішення комітету ФФУ від 15 травня 2013 року про видачу атестату ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» на право участі у європейських футбольних змаганнях залишити в силі;
2. Доручити адміністративному органу у триденний термінпідготувати заяву до КДК  ФФУ для прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності юридичної особи – ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» та офіційної особи – Генерального директора клубу Стеценка А.В.;
3. Про прийняте рішення невідкладно повідомити УЄФА та
надіслати це рішення у перекладі;
4. Про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб;
5. Відкриту відповідно до рішення Комітету від 27 травня 2013 справу щодо процедури відкликання атестату ТОВ «Футбольний клуб «Дніпро» на змагальний сезон 2013/2014 рр. – припинити;
6. Відповідно до п. 7.3. ст. 7 Регламенту, дане рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Голова Комітету з атестування Футбольних клубів ФФУ стороженко с.м

Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости

31.05.2013, 17:34
santexnik
Автор:
(santexnik)
Статус:
Опытный писатель (210 комментариев)
Подписчиков:
0
Топ-матчи
Лига Европы Монако Штурм 1 : 0   16 сентября 22:00

Еще на эту тему

Лучшие блоги
Loading...
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть